Ogłoszenia

Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021

Tomasz on 1 października, 2020

Co prawda rok akademicki zaczął się 1 października, ale zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym rozpoczynają się 12 października 2020 roku. Semestr zimowy skończy się 3 marca 2021 r, a semestr letni potrwa od 4 marca do 30 września 2021 r.

W Zarządzeniu nr 176/2020 Rektora UJK z dnia 2 września 2020 r. zostały określone zasady szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym  w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej.

Zgodnie z tym zarządzeniem:
– ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia praktyczne będą prowadzone w formie tradycyjnej,
– wykłady zostaną zrealizowane w formie zdalnej, z wyjątkiem tych wykładów, które ze względu na ich specyfikę lub liczebność grupy są prowadzone w formie tradycyjnej,
– praktyki studenckie odbywające się w instytucjach będą w formie tradycyjnej, z zastrzeżeniem, że w przypadku wprowadzenia ograniczeń, mogą być realizowane w innych formach, w tym w formie zdalnej.

Wykłady prowadzone w formie zdalnej odbywać się powinny w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem.

Zajęcia dydaktyczne organizowane w formie tradycyjnej będą prowadzone z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi właściwych organów sanitarnych.

W dniu dzisiejszym zostały ogłoszone także szczegółowe wytyczne w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do tego Zarządzenia.