Dydaktyka

Moje zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 Wszystkie zajęcia

Kalendarz akademicki 2020/2021

kalendarz akademicki

Konsultacje

W semestrze zimowym 2020/2021 na  konsultacje zapraszam do pok. 175 w następujących terminach:

środy – godz. 11.30 – 13.00

Podczas konsultacji jestem także obecny na MS Teams