Badania

Tomasz on 20 września, 2020

Na kulturalnym froncie

Tomasz Chrząstek, Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika „Nowa Kultura” 1950–1963, Warszawa 2016, 398 s., ISBN 978-83-8098-062-4. Książka ukazała się w ramach serii „Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy”. Tygodnik “Nowa Kultura” ukazujący się w latach 1950-1963 odegrał bardzo istotną rolę w życiu kulturalnym powojennej Polski, kiedy to problemy kultury narodowej osiągały...
Więcej