© Tomasz Chrząstek 2020
All Rights Resevered

Witaj w moich stronach

Twoja PASJA
czeka aż dogoni ją odwaga?

Czym się zajmuję

Na co dzień
wykładowca po godzinach bywam radiowcem

2017
Wykładowca Roku

Jestem doktorem nauk humanistycznych. Zajmowałem się historią prasy, a obecnie koncentruję się na problematyce nowych mediów.

Na co dzień pracuję w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Na Uniwersytecie pełniłem wiele funkcji organizacyjnych i dydaktycznych. M.in. przez dwie kadencje sprawowałem funkcję prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Humanistycznym UJK. Kierowałem  Instytutem Dziennikarstwa i Informacji. A obecnie zarządzam Uniwersyteckim Centrum Mediów.

W 2017 otrzymałem zaszczytny tytuł Wykładowcy Roku

Kilka słów do przemyślenia